Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Makrogol och övriga osmotiskt aktiva medel

Klassificering: 1

Preparat: Endofalk, Forlax, Forlax Junior, Forlax®, Forlax® Junior, Glaubersalt APL, Lacrofarm, Lacrofarm Junior, Laxabon®, Laxido Apelsin, Laxido Junior, Laximyl, Laxiriva, Laxogol, Macrovic, Movicol, Movicol Apelsin, Movicol Chokolade, Movicol Junior, Movicol Junior Choklad, Movicol Junior Neutral, Movicol Paediatric Chocolate flavour, MOVPREP, Movprep Apelsin, Moxalole, Olopeg, Omnicol, Omnilax, Phosphoral, Transipeg, TRANSIPEG 2,95 g, Vistaprep

ATC kod: A06AD, A06AD10, A06AD13, A06AD15, A06AD65

Substanser: askorbinsyra, dinatriumfosfat, dinatriumfosfatdihydrat, fosforsyra, kalciumaskorbat, kaliumklorid, makrogol, natriumaskorbat, natriumdihydrogenfosfat, natriumdivätefosfatdihydrat, natriumfosfat(P-32), natriumklorid, natriumsulfat, natriumsulfatdekahydrat, natriumvätekarbonat

Bedömning

Preparaten kan användas under graviditet i normal dosering utan risk för fostret. Vid återkommande besvär och behov av längre tids behandling, ska dock läkare kontaktas.

Bakgrund

Dessa preparat innehåller makrogol (polyetylenglykol) eller en kombination av dinatriumfosfatdodekahydrat och natriumvätefosfatdihydrat. Makrogol är ofta kombinerat med elektrolyter och i ett preparat även med askorbinsyra och natriumsulfat. Användningsområdet utgör tarmsköljning före operation eller tarmundersökning, samt för vissa preparat även kronisk obstipation. Verkan sker i tarmen och absorptionen är ringa.

Kliniska erfarenheter av etylenglykol i samband med graviditet är begränsade. Det är osannolikt att de små mängder som kan absorberas skulle kunna skada fostret.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 355 barn, vars mödrar rapporterat användning av denna preparatgrupp. Åtta av barnen hade någon missbildning mot 7-8 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således helt normal. Det var inte heller någon typ av missbildning som var överrepresenterad.

Uppdaterat: 2018-06-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Pelham RW, Nix LC, Chavira RE, Cleveland MV, Stetson P. Clinical trial: single- and multiple-dose pharmacokinetics of polyethylene glycol (PEG-3350) in healthy young and elderly subjects. Aliment Pharmacol Ther. 2008;28:256-65. PubMed
  2. Schiller LR, Santa Ana CA, Porter J, Fordtran JS. Validation of polyethylene glycol 3350 as a poorly absorbable marker for intestinal perfusion studies. Dig Dis Sci. 1997;42:1-5. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.