Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Malation

Klassificering: 2

Preparat: Prioderm®

ATC kod: P03AX03

Substanser: malation

Bedömning

Viss försiktighet med användning av malation i tidig graviditet kan vara motiverad. Den eventuella individuella riskökningen är dock inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Malation används som kutan lösning eller schampo för behandling mot löss. Viss systemisk absorption sker. Det finns inga hållpunkter för att mängder, som kan utöva en fosterskadande effekt, uppnås. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast 17 barn vars mödrar rapporterat användning av malation i tidig graviditet. Ett av barnen hade en felställning i knäet.

Uppdaterat: 2016-02-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter