Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mangafodipir

Klassificering: 2

Preparat: Teslascan®

ATC kod: V08CA05

Substanser: mangafodipir, mangafodipirtrinatrium

Bedömning

Erfarenheterna med att använda mangafodipir i tidig graviditet är begränsade och det kan finnas skäl att för säkerhets skull undvika sådana undersökningar, om det finns alternativ. Den eventuella individuella riskökningen är dock knappast så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Mangafodipir är ett kontrastmedel för användning vid magnetisk resonanstomografi. Erfarenheterna av användning under graviditet är begränsade och försiktighet i tidig graviditet är att rekommendera. Medlet har visat reproduktionstoxikologiska effekter i djurförsök vid upprepad administrering. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall med denna exponering uppgiven.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter