Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mannitol

Klassificering: 2

Preparat: Aridol, Mannitol Baxter Viaflo, Mannitol Fresenius Kabi

ATC kod: B05BC01, V04CX

Substanser: mannitol

Bedömning

Redovisade erfarenheter med mannitol under graviditet saknas och om andra alternativ finns är dessa att föredra. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten. Diagnostisk användning av mannitol bör för säkerhets skull inte ske under graviditet.

Bakgrund

Mannitol är ett diuretikum som i regel används endast vid allvarliga, akuta tillstånd. Inga epidemiologiska data över användning under graviditet har återfunits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering. Mannitol används också som diagnostikum för att identifiera bronkiell hyperreaktivitet. En utlöst bronkspasm under graviditet skulle kunna innebära en fosterrisk.

Uppdaterat: 2013-07-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.