Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mebendazol

Klassificering: 2

Preparat: Vermox, Vermox®

ATC kod: P02CA01

Substanser: mebendazol

Bedömning

Mebendazol använt i de doser, som är aktuella vid behandling av springmask, har troligen ingen fosterskadande effekt, men bör användas med viss försiktighet. Högre dosering, så som används vid till exempel hak- och spolmask, bör undvikas under tidig graviditet. Den eventuella individuella riskökningen är förmodligen inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet i hög dos under tidig graviditet.

Bakgrund

Mebendazol har i en studie över användning under graviditet vid hakmask i Sri Lanka satts i förbindelse med en ökad förekomst av missbildningar. Bland 407 barn födda av kvinnor, som använt preparatet under första trimestern, hade tio en missbildning vilket innebar en icke-signifikant ökning med 66 procent. Den använda doseringen var 100 mg 2 gånger dagligen under tre dagar, det vill säga högre än den dos som i Sverige oftast är aktuell i samband med springmask (engångdos av 100 mg).

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 131 barn vars mödrar uppgivit användning av mebendazol i tidig graviditet. Tre barn hade någon missbildningsdiagos (mot 2-3 förväntade). Ett barn hade ventrikelseptumdefekt, ett coarctatio aortae och ett polydaktyli. Missbildningsfrekvensen var således helt normal.

Uppdaterat: 2016-02-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. de Silva NR, Sirisena JL, Gunasekera DP et al. Effect of mebendazole therapy during pregnancy on birth outcome. Lancet 1999;353:1145-9. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter