Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mecillinam

Klassificering: 1

Preparat: Selexid®

ATC kod: J01CA11

Substanser: mecillinam

Bedömning

Mecillinam kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Det finns i litteraturen inga säkra belägg för att penicilliner skulle kunna verka fosterskadande [1-3]. Analysen försvåras av att antibiotika ibland ges i samband med virusinfektioner som i sig kan utgöra en svag teratogen risk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 8 267 barn vars mödrar uppgivit användning av bredspektrumpenicilliner i tidig graviditet. Frekvensen missbildningar är normal: 168 av barnen hade någon missbildningsdiagnos (2,0%) mot 171 förväntade (2,1%). Ingen typ av missbildningar var signifikant överrepresenterad, men det kan notera att 29 barn (20-21 förväntade) hade hypospadi, och sex barn (3 förväntade) hade någon reduktionsmissbildning av extremiteterna. Antalet barn med hjärtfel (43) mot var däremot något lägre än förväntat (58 förväntade).  

Andelen barn som var födda för tidigt, eller lågviktiga var också normal.

Specifikt om mecillinam

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 4643 barn vars mödrar rapporterat användning av mecillinam eller pivmecillinam i tidig graviditet. Bland dessa hade 105 (2,3%) en missbildningsdiagnos, mot 84-85 förväntade. Missbildningsfrekvensen får alltså anses vara helt normal. Det fanns 27 barn som hade hjärtfel (33 förväntade), fyra barn hade läppgomspalt (6-7 förväntade), fyra hade polydaktyli och tre syndaktyli, ett hade kraniostenos och ett barn hade gastroschisis. Vidare hade 19 barn hypospadi mot 11-12 förväntade, vilket var ett klart förhöjt antal. Tillsvidare får detta fynd anses vara slumpbetingat. I övrigt var det ingen typ av missbildning som var överrepresenterad.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen bredspektrumpenicilliner är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för mecillinam var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-04-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Czeizel AE, Rockenbauer M, Sorensen HT, Olsen J. A population-based case-control teratologic study of ampicillin treatment during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2001;185:140-7. PubMed
  2. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
  3. United Kingdom Teratology Information Services (UKTIS). Penicillin antibiotics in pregnancy. 2017. Tillgänglig från: www.toxbase.com. Hämtad 2018-04-27. UKTIS

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter