Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Medel vid fenylketonuri

Klassificering: 1

Preparat: Aminogran® aminosyreblandning

ATC kod: V06CA

Substanser: alanin, argininglutamat (1:1), asparaginsyra, cystein, cysteinhydrokloridmonohydrat, DL-metionin, glutaminsyra, glutaminsyrahydroklorid, glycin, histidinhydrokloridmonohydrat, isoleucin, leucin, lysinglutamatdihydrat, metionin, prolin, serin, treonin, tryptofan, tyrosin, valin

Bedömning

Kvinnor med fenylketonuri som planerar graviditet eller är gravida skall ha en noggrant balanserad diet där näringpreparat av denna typ kan ingå. Det är viktigt att graviditeten sköts av en specialist.

Bakgrund

Näringspreparatet används vid fenylketonuri, främst hos barn men också hos gravida kvinnor för att minska risken för fosterskada. I det svenska Medicinska födelseregistret finns sju barn vars mödrar angivit användning av detta preparat. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter