Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Medel vid järnbristanemier

Klassificering: 1

Preparat: Cosmofer, Cosmofer®, Diafer®, Duroferon®, Feraccru, Ferinject, Ferinject®, Ferplex 40, Ferritamin®, ferro sanol, Fexim, Ironorm drops, Järnsackaros Rechon, Maltofer, Monofer, MonoFer, MonoFer®, Niferex, Nycoplus Neo-Fer, Rienso, Venofer, Venofer®

ATC kod: B03AA01, B03AA02, B03AA03, B03AA06, B03AA07, B03AB05, B03AB09, B03AB10, B03AC, B03AE10

Substanser: dextriferron, ferrikloridtetrahydrat, ferritetraceminnatrium, ferroglukonat, vattenfritt, ferroglycinsulfatkomplex, ferumoxitol, järn, järn(II)fumarat, järn(II)glukonat (dihydrat), järn(II)glycinsulfat, järn(II)jon, järn(II)succinat, vattenfritt, järn(II)sulfatheptahydrat, järn(II)tartrat, järn(III)citrat koordinationskomplex, järn(III)ferrocyanid, järn(III)hydroxidpolymaltoskomplex, järn(III)isomaltosid 1000, järn(III)jon, järn(III)karboximaltos, järn(III)kaseinsuccinylat, järn(III)kloridhexahydrat, järn(III)maltol, järndextran, järnglukonat, järnsackaros, järnsulfat, natriumferedetat

Bedömning

Järnpreparat kan utan risk för fosterskada användas under graviditeten.

Bakgrund

Järnpreparat används ofta under senare delen av graviditeten. En del kvinnor använder järnpreparat redan tidigt i graviditeten. Det finns inga hållpunkter i litteraturen att detta skulle öka risken för fosterskada. Vid tillförsel av järn intravenöst, ska dock risken för hypotension i samband med injektionen beaktas.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 30 940 barn vars mödrar rapporterat användning av järnpreparat i tidig graviditet. Frekvensen av barn med missbildningar är helt normal (2,1% mot 2,1% förväntat). I några järnpreparat ingår vitamintillsatser och speciellt relativt mycket vitamin A. För en diskussion av vitamin A i tidig graviditet, läs dokumentet om vitamin A.

Uppdaterat: 2018-06-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.