Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Meflokin

Klassificering: 2

Preparat: Lariam, Lariam®

ATC kod: P01BC02

Substanser: meflokin, meflokinhydroklorid

Bedömning

Meflokin som malariaprofylax bör inte användas under tidig graviditet. Det är bättre att avstå från vistelse i riskområde eller på annat sätt skydda sig mot smitta. Läkemedlets farmakologiska egenskaper gör att man inte kan utesluta en fosterskadande effekt men någon riskökning har hittills inte setts i studier på människa. Rädsla får fosterskador får inte äventyra behandling av malaria med meflokin, om resistensmönstret innebär att terapialternativ saknas. En eventuell riskökning är i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt meflokin i tidig graviditet.

Bakgrund

Användning av meflokin för profylax eller behandling av malaria i tidig graviditet har i studier inte visat någon ökad risk för missbildningar [1-3]. Substansen har dock varit teratogen i djurförsök. En retrospektiv studie av meflokin för behandling av malariainfektion fann en ökad risk för intrauterin död och låg födelsesvikt [1] men andra studier har inte kunnat bekräfta detta [4,5]. De flesta undersökningar tyder inte heller på någon annan typ av negativ fosterpåverkan, men erfarenheten är fortfarande relativt begränsad [1-6]. Flera undersökningar var också utformade för att studera läkemedlets effekter på malariasjukdomen i första hand och inte fosterpåverkan.

Innan beslut fattas om malariaprofylax eller behandling av malaria, bör infektionsspecialist konsulteras då resistensmönstret ändras kontinuerligt.

Data ur födelseregistret

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 153 barn, vars mödrar rapporterat användning av meflokin i tidig graviditet. Tre barn (3 förväntade) hade någon missbildning. Missbildningsfrekvensen var således helt normal. Ett barn hade pes equinovarus, ett hade ett komplicerat hjärtfel med bland annat ett hypoplastiskt högerhjärta och ett barn hade gomspalt.

Uppdaterat: 2016-09-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Nosten F, Vincenti M, Simpson J, Yei P, Thwai KL, de Vries A et al. The effects of mefloquine treatment in pregnancy. Clin Infect Dis 1999;28:808-15. PubMed
  2. Schlagenhauf P, Blumentals WA, Suter P, Regep L, Vital-Durand G, Schaerer MT et al. Pregnancy and fetal outcomes after exposure to mefloquine in the pre- and periconception period and during pregnancy. Clin Infect Dis. 2012;54:e124-31. PubMed
  3. Phillips-Howard PA, Wood D. The safety of antimalarial drugs in pregnancy. Drug Saf. 1996;14:131-45. PubMed
  4. McGready R, Brockman A, Cho T, Cho D, van Vugt M, Luxemburger C et al. Randomized comparison of mefloquine-artesunate versus quinine in the treatment of multidrug-resistant falciparum malaria in pregnancy. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2004;94:689-93. PubMed
  5. González R, Desai M, Macete E, Ouma P, Kakolwa MA, Abdulla S et al. Intermittent preventive treatment of malaria in pregnancy with mefloquine in HIV-infected women receiving cotrimoxazole prophylaxis: a multicenter randomized placebo-controlled trial. PLoS Med. 2014;11:e1001735. PubMed
  6. Nosten F, ter Kuile F, Maelankiri L, Chongsuphajaisiddhi T, Nopdonrattakoon L, Tangkitchot S et al. Mefloquine prophylaxis prevents malaria during pregnancy: a double-blind, placebo-controlled study. J Infect Dis. 1994;169:595-603. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter