Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Meklozin

Klassificering: 1

Preparat: Postafen®

ATC kod: R06AE05

Substanser: meklozin, meklozindihydroklorid, meklozindihydroklorid (vattenfri), meklozindihydrokloridmonohydrat

Bedömning

Meklozin kan utan risk användas i tidig graviditet, t.ex. vid graviditetsillamående.

Bakgrund

Meklozin är ett av de mest undersökta antihistaminpreparaten vad gäller användning under graviditet utan att några tecken på fosterskadande effekter kunnat upptäckas. Substansen används vid rörelsesjuka och graviditetsillamående. Meklozin finns också i ett preparat tillsammans med nikotinsyra och hydroxyzin (Histilos) med speciell indikation Menières sjukdom.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 51 048 barn vars mödrar uppgivit användning av meklozin i tidig graviditet. Frekvensen missbildning (895 barn, 1,8%) är signifikant lägre än förväntat (1 066 barn, 2,1%). 52% av barnen var flickor, en atypisk könsfördelning, som ses vid en av indikationerna för meklozin, nämligen uttalat graviditetsillamående. Detta torde också vara förklaringen till den höga frekvensen flerbörder (1926 barn, 3,8%) mot 1 506 förväntade (2,9%), och den något lägre frekvensen av missbildningar. Samtliga av de större missbildningstyperna förekom i lite lägre frekvens än bland bakgrundspopulationen, och det var ingen enskild typ som syntes vara signifikant överrepresenterad.

Endast tre barn hade exponerats för kombinationspreparatet, inget av dem hade någon missbildningsdiagnos.

En detaljerad analys av graviditetsutfallet hos mer än 16500 kvinnor, som använt meklozin i tidig graviditet, visade att om något var utfallet bättre än förväntat, rimligen beroende på grundtillståndet: graviditetsillamående.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Asker C, Norstedt Wikner B, Källén B. Use of antiemetic drugs during pregnancy in Sweden. Eur J Clin Pharmacol 2005;61:899-906. PubMed
  2. Källén B, Mottet I. Delivery outcome after the use of meclozine in early pregnancy. Eur J Epidemiol 2003;18:665-9. PubMed
  3. Michaelis J, Michaelis H, Gluck E, Koller S. Prospective study of suspected associations between certain drugs administered during early pregnancy and congenital malformations. Teratology 1983;27:57-64. PubMed
  4. Mazzotta P, Magee LA. A risk-benefit assessment of pharmacological and nonpharmacological treatments for nausea and vomiting of pregnancy. Drugs 2000;59:781-800. PubMed
  5. Källen B. Use of antihistamine drugs in early pregnancy and delivery outcome. J Maternal-Fetal Neonatal Med 2002;11:146-52. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter