Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Melatonin

Klassificering: 2

Preparat: Bio-Melatonin 3 mg filmtabletta, Circadin, Mecastrin, Melatonin, Melatonin AGB, Melatonin APL, Melatonin Natural Pharma, Melatonin Unimedic, Melatonina LEK-AM

ATC kod: N05CH01

Substanser: melatonin

Bedömning

Melatonin är godkänt för behandling av patienter över 55 år. Erfarenheten av användning under graviditet är mycket liten. Om exponering sker borde det inte innebära någon betydande riskökning för fosterskador, och det finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Melatonin är ett kroppseget ämne och det är inte sannolikt att det skulle kunna ha en fosterskadande effekt. Den kliniska effekten av substansen vid insomni har framför allt dokumenterats för patienter 55 år och äldre.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 28 barn vars mödrar uppgivit användning av melatonin i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildning men fem var för tidigt födda, möjligen en följd av kvinnornas underliggande tillstånd.

Uppdaterat: 2013-08-21

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.