Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Melperon

Klassificering: 2

Preparat: Buronil®, Melneurin

ATC kod: N05AD03

Substanser: melperon, melperonhydroklorid

Bedömning

Behandling med melperon bör undvikas under graviditet då erfarenhet av sådan behandling är obetydlig. Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge övergående utsättningssymtom hos barnet, som agitation och såväl hyper- som hypotoni. Om behandling sker under senare delen av graviditeten, bör därför dosen hållas så låg som möjligt, men med bibehållen behandlingseffekt.

Bakgrund

Melperon används främst vid orostillstånd hos äldre och alkoholister. Användning under graviditet är ovanlig. Obetydligt med data finns över användning av melperon i tidig graviditet och eventuella fosterskadande effekter kan inte bedömas.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall med exponering rapporterad för melperon. Barnet saknade missbildningsdiagnos, men var för tidigt fött.

Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge biverkningar hos barnet som övergående utsättningssymtom, t.ex. agitation, hyper- och hypotoni samt extrapyramidala effekter. Den neurologiska påverkan är övergående men kan vara långvarig efter hög dosering. Behov av observation på BB eller kontakt med BVC/barnläkare kan ibland behövas. När det gäller eventuell påverkan på barnens utveckling på längre sikt, saknas kunskap men försiktighet bör iakttas.

Förutom biverkningarna hos barnet, har ett samband mellan användning av neuroleptika och gestationsdiabetes rapporterats i en svensk studie. Sambandet var dock inte statistiskt säkerställt när man korrigerat för att fler kvinnor som använde neuroleptika var överviktiga före graviditeten. Fyndet kunde inte heller konfirmeras i en senare, stor kanadensisk undersökning.

Uppdaterat: 2016-09-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Vigod SN, Gomes T, Wilton AS, Taylor VH, Ray JG. Antipsychotic drug use in pregnancy: high dimensional, propensity matched, population based cohort study. BMJ. 2015;350:h2298. PubMed
  2. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013;6:1221-86. PubMed
  3. Bodén R, Lundgren M, Brandt L, Reutfors J, Kieler H. Antipsychotics during pregnancy: relation to fetal and maternal metabolic effects. Arch Gen Psychiatry. 2012;69:715-21. PubMed
  4. Pharmacovigilance Working Party (PhVWP). Antipsychotics – Risk of extrapyramidal effects and withdrawal symptoms in newborns after exposure during pregnancy. European Medicines Agency. http://goo.gl/rhEKu [cited 2014-04-25]. July 2011 plenary meeting
  5. Antipsychotic drug labels updated on use during pregnancy and risk of abnormal muscle movements and withdrawal symptoms in newborns. FDA Safety Communication 2011-02-22. goo.gl/ZUzLmH [cited 2014-04-25]. Safety Communication 2011-02-22
  6. Gentile S. Antipsychotic therapy during early and late pregnancy A systematic review. Schizophr Bull. 2010;36:518-44. PubMed
  7. Einarson A, Boskovic R Use and safety of antipsychotic drugs during pregnancy. J Psychiatr Pract 2009;15:183-92. PubMed

Författare: Karin Källén, Katarina Wide

- för Region Stockholm.

Fasstexter