Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Memantin

Klassificering: 2

Preparat: Axura, Ebixa, Ebixa®, Marbodin, Memantin Ebb, Memantin Orion, Memantin STADA, Memantine Accord, Memantine LEK, Memantine Mylan, Memantine ratiopharm, Memantine Sandoz, Memantine-Merz, Mentixa, Nemdatine

ATC kod: N06DX01

Substanser: memantin, memantinhydroklorid

Bedömning

Det är osannolikt att en exponering för memantin sker under graviditet. Om så skett finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Memantin är en icke-kompetitiv NMDA-receptor antagonist med användning som bromsmedicin vid Alzheimers syndrom. Användning under graviditet är därför osannolik. Ingen erfarenhet av behandling av gravida finns och inget exponerat fall i det svenska Medicinska födelseregistret.

Uppdaterat: 2013-08-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.