Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Menotropin

Klassificering: 2

Preparat: Menopur

ATC kod: G03GA02

Substanser: menotropin

Bedömning

Graviditeter, som uppstått efter stimulering med menotropin, innebär inte för barnet någon praktiskt betydelsefull risk för missbildning. Den förhöjda frekvensen av flerbörd är av större betydelse med ökad risk för tidig födsel och eventuellt senare sekvele. Exponering under graviditet bör inte vara aktuell, men om en sådan skulle ha skett finns det av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Menotropin är en gonadotropinprodukt som används vid behandling av infertilitet. Exponering under graviditet är därför inte aktuell. Däremot kan man tänka sig att graviditeter som startat efter gonadotropinstimulering skulle kunna innebära risker för barnet. Den mest uttalade risken utgörs av superovulation med uppkomst av flerbörd och därmed förenade problem.

Någon orsak att tro att behandlingen i sig skulle öka risken för en missbildning hos barnet finns inte. Den ingår dock ofta i behandling vid assisterad befruktning och en liten överrisk för vissa missbildningar kan då förekomma, dock så liten att den praktiska betydelsen i det enstaka fallet är ringa.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 36 fall med denna exponering, sex av dessa var i flerbörd. Två barn hade en missbildningsdiagnos – ett barn hade coarctatio aortae, det andra barnet en lindrig missbildning av ett ytteröra.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter