Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mepensolat

Klassificering: 2

Preparat: Cantil, Cantil Aventis, Trancolon

ATC kod: A03AB12

Substanser: mepensolat, mepensolatbromid

Bedömning

Erfarenheterna av användning av mepensolat under tidig graviditet är ringa, och användning bör därför ske med viss återhållsamhet. Det finns dock inga hållpunkter för att mepensolat skulle vara fosterskadande. Om exponering för mepensolat skett i tidig graviditet finns det alltså av detta skäl ingen anledning till oro.

Bakgrund

Mepensolat är ett spasmolytikum med antikolinergisk effekt. Inga epidemiologiska data över användning under graviditet finns. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 123 barn, vars mödrar rapporterat användning av mepensolat i tidig graviditet. Fyra av barnen hade någon missbildning (2-3 förväntade). De fyra barnen hade olika slags diagnoser, och det är inte troligt att de hade något med exponeringen att göra.

Uppdaterat: 2018-01-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter