Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mepivakain

Klassificering: 1

Preparat: Carbocain, Carbocain®, Carbocain® adrenalin, Carbocain® dental, Carbocain-Adrenalin, Estradurin, Estradurin®, Mepivacaine Accord, Scandonest

ATC kod: L02AA02, N01BB03, N01BB53

Substanser: mepivakain, mepivakainhydroklorid

Bedömning

Mepivakain kan utan risk för fosterskador användas under graviditet.

Bakgrund

Mepivakain kan användas under graviditet utan ökad risk för missbildningar. I det svenska Medicinska födelseregistret finns sju barn vars mödrar angivit exponering för mepivakain i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.