Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Meprobamat

Klassificering: 2

Preparat: Anervan, Meprobamate, Meprobamate Heritage, Meprobamate Watson, Meprodil, Restenil®

ATC kod: N02CA72, N05BC01

Substanser: meprobamat

Bedömning

Användning av meprobamat under graviditet bör undvikas. Erfarenheten av sådan behandling är begränsad men det är inte troligt att läkemedlet ökar risken för fosterskador.

Bakgrund

Meprobamat är ett lugnande medel som i Sverige fram till början av år 2007 ingick i migränpreparatet Anervan i kombination med ergotamin, klorcyklizin och koffein. Tidigare användes meprobamat ofta som lugnande medel och finns fortfarande som läkemedel (Restenil) i vissa länder. Utomlands används substansen alltjämt relativt mycket, varför exponering kan ha skett till exempel vid resor.

Det finns ett par äldre studier som ansett sig se en viss ökning av missbildningsfrekvensen efter meprobamatanvändning i tidig graviditet (t.ex. av hypospadi), medan andra inte kunde finna någon sådan effekt. Troligen saknar preparatet fosterskadande effekt.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 280 barn vars mödrar använt Anervan i tidig graviditet, och ett vars moder angivit meprobamat. Sex av barnen hade en missbildningsdiagnos mot 5-6 förväntade. Av dessa hade tre ventrikelseptumdefekt varav ett också hade polydaktyli, ett hade hypospadi, ett hydronefros och ett barn hade en facial asymmetri.

Uppdaterat: 2014-05-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Hartz SC, Heinonen OP, Shapiro S, Siskind V, Slone D. Antenatal exposure to meprobamate and chlordiazepoxide in relation to malformations, mental dvelopment, and childhood mortality. New Engl J Med 1975;292:726-28. PubMed
  2. Kullander S, Kallen B A prospective study of drugs and pregnancy. I. Psychopharmaca. Acta Obstet Gynecol Scand 1976;55:25-33. PubMed
  3. Milkovitch L, van den Berg BJ. Effects of prenatal meprobamate and chlordiazepoxide hydrochloride on human embryonic and fetal development. New Engl J Med 1974;291:1268-71. PubMed
  4. Belfasky HA, Breslow S, Hirsch LM, Shangold JE, Stahl MB. Meprobamate during pregnancy. Obstet Gynecol 1969;34:378-86. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.