Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Merkaptamin

Klassificering: 2

Preparat: Cystadrops, Cystagon, Procysbi

ATC kod: A16AA04, S01XA21

Substanser: merkaptamin, merkaptaminbitartrat, merkaptaminhydroklorid

Bedömning

Det finns idag ingen möjlighet att uttala sig om riskerna med användning av merkaptamin under graviditet. Mot de hypotetiska riskerna måste ställas risken för en försämring av kvinnans grundsjukdom. Om exponering skett i tidig graviditet är den eventuella risken i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro. Merkaptamin som ögondroppar i normaldosering kan formodligen användas utan risk under graviditet.

Bakgrund

Merkaptamin har ett smalt indikationsområde, nefropatisk cystinos, och behandling under graviditet är sällan aktuell. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga barn vars mödrar uppgivit användning av merkaptamin.

Uppdaterat: 2018-03-01

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter