Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Meropenem

Klassificering: 2

Preparat: Meronem, Meronem®, Meropenem Bradex, Meropenem FarmaPlus, Meropenem Fresenius Kabi, Meropenem Hexal, Meropenem Mylan, Meropenem Pfizer, Meropenem Sandoz, Meropenem STADA, Meropenem-Rotexmedica

ATC kod: J01DH02

Substanser: meropenem, meropenemtrihydrat

Bedömning

I väntan på mer data om användning av meropenem bör försiktighet rekommenderas under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet finns det inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Meropenem är ett antibiotikum av karbapenemtyp som används vid parenteral behandling. Erfarenheter av användning under graviditet är ringa – i det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn vars moder angivit exponering för meropenem.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.