Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mesalazin

Klassificering: 2

Preparat: Asacol, Asacol®, Lixacol, Mesasal, Mesavancol, Mezavant, Pentasa, Pentasa Sachet, Salofalk, Salofalk®

ATC kod: A07EC02

Substanser: mesalazin

Bedömning

Någon risk för teratogen effekt av mesalazin finns troligen inte men större epidemiologiska studier saknas. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är under alla omständigheter knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Mesalazin har användningsområde ulcerös kolit. Litteraturen rörande exponering för mesalazin under graviditet är sparsam, men epidemiologiska data talar inte för teratogenicitet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 3011 barn vars mödrar uppgivit sig använt mesalazin. Det fanns 68 barn (2,3%) mot 63 förväntade (2,1%) som hade någon missbildningsdiagnos. Frekvensen av barn med missbildningar var således normal.  

Det fanns 27 barn med hjärt-kärlmissbildning (21 förväntade), tre barn med läpp- eller gomspalt (4 förväntade), 10 barn med missbildning i njurar eller urinvägar (5 förväntade), 11 barn med hypospadi (7-8 förväntade), två barn med en extremitetsreduktion, ett barn med skador i flera organsystem (3 förväntade) och fyra barn med Downs syndrom (4 förväntade), medan övriga missbildningar var lindriga. Av missbildningarna var det enbart njurmissbildningarna som var signifikant ökade, och detta fynd får tillsvidare tillskrivas slumpen.

Hela 265 barn var för tidigt födda (8,8% mot förväntade 6,2%), medan enbart 62 barn var lätta för tiden (mot 81 förväntade). Det är oklart vad som har med medicineringen att göra, och vad som istället beror på underliggande sjukdom eller samvarierande faktorer.

Uppdaterat: 2018-02-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Rahimi R, Nikfar S, Rezaie A, Abdollahi M. Pregnancy outcome in women with inflammatory bowel disease following exposure to 5-aminosalicylic acid drugs: a meta-analysis. Reprod Toxicol 2008;25:271-5. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.