Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mesna

Klassificering: 2

Preparat: Mistabron, Uromitexan, Uromitexan®, Uromitexan® (med konserveringsmedel)

ATC kod: R05CB05, V03AF01

Substanser: mesna

Bedömning

Erfarenheten av mesna under graviditet är liten, men det finns ingenting som talar för att mesna skulle ha några negativa effekter. Mesna torde därför kunna användas under graviditet utan risk.

Bakgrund

Mesna förebygger urinvägstoxicitet av kemoterapi med oxazafosforiner (ifosfamid, cyklofosfamid). I urinen omvandlas det till tiol, som binder de toxiska metaboliterna av oxazafosforinerna. Farmakologiska och toxikologiska studier har visat att mesna inte har någon egen farmakodynamisk effekt och låg toxicitet.

Om en patient behandlas med oxazafosforiner under graviditet bör mesna ges på vanligt sätt. Erfarenheten av användning under graviditet är dock liten. Djurstudier har inte visat embryotoxiska eller teratogena effekter av mesna som även används som mukolytikum.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för mesna.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.