Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mesterolon

Klassificering: 3

Preparat:

Substanser: mesterolon

Bedömning

Mesterolon skall inte användas under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet finns risk för en viss maskulinering av ett kvinnligt foster. I sådana fall bör remittering till specialist ske för ställningstagande till graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Indikationerna för användning av mesterolon gäller manliga tillstånd och användning under graviditet är därför föga sannolik. Mesterolon har androgena egenskaper och skulle kunna påverka den kvinnliga könsorganutvecklingen i maskulin riktning till ett intersextillstånd. Maskuliniseringen av det indifferenta genitalorgananlaget sker normalt genom inverkan av androgena hormon från den fetala testikeln och kan härmas av exogent tillfört androgen. Den känsligaste perioden under graviditeten är vecka 8-12, då de mest uttalade förändringarna kan framkallas. Vid senare påverkan kan en isolerad clitorishypertrofi uppstå.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall där man uppgivit användning av mesterolon i tidig graviditet.

Uppdaterat: 2013-08-03

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. GRUMBACH MM, DUCHARME JR. The effects of androgens on fetal sexual development: androgen-induced female pseudohermaphrodism. Fertil Steril. 1960;11:157-80. PubMed
  2. Schardein JL. Chemically Induced Birth Defects. Marcel Dekker Inc., New York and Basel. 1985.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter