Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metamizol

Klassificering: 2

Preparat: Novalgin, Quarelin

ATC kod: N02BB02, N02BB52

Substanser: metamizol, metamizolnatrium, metamizolnatriummonohydrat

Bedömning

Metamizol bör undvikas under graviditet då erfarenheterna är begränsade. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Erfarenheterna med användning av metamizol under graviditet är begränsade. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast sex barn vars mödrar uppgivit användning av metamizol i tidig graviditet. Ett av barnen had aniridi. Mot slutet av graviditeten skall, liksom med alla prostaglandinsynteshämmare, behandling med metamizol undvikas.

Metamizol finns även i kombination med spasmolytikumet drotaverin och koffein. Inga data över användning av drotaverin i tidig graviditet, har återfunnits i litteraturen. Drotaverin är dock släkt med papaverin som anses vara säkert att använda under graviditeten.

Uppdaterat: 2013-12-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter