Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metixen

Klassificering: 2

Preparat:

Substanser: metixen

Bedömning

Om indikation för metixenbehandling föreligger bör denna kunna genomföras även under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Erfarenheterna av användning av metixen under graviditet är begränsade. Antikolinerga läkemedel i allmänhet har inte satts i samband med teratogena effekter.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns sex barn vars mödrar uppgivit användning av metixen i tidig graviditet. Ett av barnen hade en ventrikelseptumdefekt.

Uppdaterat: 2013-08-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter