Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metokarbamol

Klassificering: 2

Preparat: Methocarbamol, Ortoton, Ortoton K.I.S., Robaxin, robaxin 500 mg, Robaxin-750

ATC kod: M03BA03

Substanser: metokarbamol

Bedömning

Det är oklart om metokarbamol kan utöva någon skadlig effekt på fostret och exponering bör undvikas. Om metokarbamol använts i tidig graviditet är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Erfarenheten av metokarbamol använt i tidig graviditet är ringa. I det svenska Medicinska födelseregistret finns fyra barn vars mödrar uppgivit sådan användning. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Två av dem var för tidigt födda.

Uppdaterat: 2018-10-30

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.