Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metotrexat

Klassificering: 3

Preparat: Ebetrex, Emthexate, Injexate, Maxtrex, Metex, Methotrexat, Methotrexat "Lederle", Methotrexat Pfizer, Methotrexate Ebewe, Methotrexate Orion, Methotrexate Orion Pharma, Methotrexate Paranova, Methotrexate Pfizer, Methotrexate Sandoz, Methotrexate Teva, Methotrexat-Teva onco, Metoject, Metojectpen, Metotab

ATC kod: L01BA01, L04AX03

Substanser: metotrexat, metotrexatdinatrium

Bedömning

Behandling av malignitet med metotrexat under första trimestern innebär en väsentlig risk för missbildning hos fostret och bör undvikas. Om sådan exponering skett i tidig graviditet skall patienten remitteras till specialist med särskild erfarenhet av liknande problem för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Behandling med metotrexat som immunsuppressivt medel innebär troligen en lägre risk men bör undvikas under graviditet. Om sådan behandling skett under första trimestern kan risk för fosterskada inte uteslutas och en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning bör föras. Risken för den enskilda graviditeten är dock troligen inte hög.

Graviditet som inträffat efter avslutad behandling med metotrexat är troligen inte förenad med några stora risker.

Bakgrund

Metotrexat är en folsyraantagonist. De bäst dokumenterade fosterskadande effekterna av folsyraantagonister hänför sig till aminopterin, som användes som abortframkallande medel i USA. Grava skador sågs på barn som fötts efter misslyckade abortförsök med aminopterin. Skadorna omfattade skalle, ansikte, hjärna – med ökad frekvens mental retardation hos överlevande barn – och extremiteter.

Också efter användning av metotrexat har liknande skador noterats om än i lägre frekvens. Förutom vid behandling av malignitet används metotrexat som immunsuppressivt medel till exempel vid kronisk psoriasis och reumatoid artrit. Doseringen är då mycket lägre och så är troligen också riskerna för fosterskada, men enstaka fall av multipelt skadade barn finns beskrivna i litteraturen.

Det har även föreslagits att behandling med metotrexat skulle kunna ge ett tillstånd liknande det man kan se efter cyklofosfamid eller cytarabin: tillväxthämning, defekter i skallben samt reduktion av fingrar.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 26 barn vars mödrar uppgivit användning av metotrexat i tidig graviditet: Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos, men 19 procent var för tidigt födda (6,2% förväntat), 12 procent var lätta för tiden (2,6% förväntat) och två barn var dödfödda.

Metotrexat kan även utöva en mutagen effekt. Risken för att detta skall leda till fosterskador är liten. Om den manlige partnern står på metotrexat vid spermacellsbildningen (upp till ca 3 månader före konception) eller kvinnan före eller vid befruktningen, kan det finnas skäl för vidare fosterdiagnostik. Efter avslutad metotrexatbehandling av fertila kvinnor, bör graviditet för säkerhets skull undvikas tills normalt folsyrastatus uppnåtts.

Uppdaterat: 2017-09-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Wheeler M, O´Meara P, Stanford M. Fetal methotrexate and misoprostol exposure: the past revisited. Teratology 2002;66:73-6. PubMed
  2. Chapa JB, Hibbard JU, Weber EM, Abramowicz JS, Verp MS. Prenatal diagnosis of methotrexate embryopathy. Obstet Gynecol 2003;101(5 Pt 2):1104-7. PubMed
  3. Vaux KK, Kahole NC, Jones KL. Cyclophosphamide, methotrexate, and cytarabine embryopathy: is apoptosis the common pathway? Birth Defects Res Part A Clin Mol Teratol 2003;67:403-8. PubMed
  4. Adam MP, Manning MA, Beck AE, Kwan A, Enns GM, Clericuzio C et al. Methotrexate/misoprostol embryopathy: report of four cases resulting from failed medical abortion. Am J Med Genet A 2003;123(1):72-8. PubMed
  5. Yedlinsky NT, Morgan FC, Whitecar PW. Anomalies associated with failed methotrexate and misoprostol termination. Obstet Gynecol 2005;105(5Pt2):1203-5. PubMed
  6. Schardein JL. Chemically Induced Birth Defects. Marcel Dekker Inc., New York and Basel. 1985.
  7. Nguyen C, Duhl AJ, Escallon CS, Blakemore KJ. Multiple anomalies in a fetus exposed to low-dose methotrexate in the first trimester. Obstet Gynecol 2002;99:599-602. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.