Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metoxsalen

Klassificering: 2

Preparat: Geralen, Oxsoralen, Oxsoralen Valeant Pharma, Uvadex, UVADEX

ATC kod: D05BA02, L03AX

Substanser: metoxsalen

Bedömning

Erfarenheten är begränsad av metoxsalens påverkan på fosterutvecklingen. De studier som finns tyder dock inte på att någon betydande fosterskadande effekt men substansens verkningsmekanism manar till viss försiktighet. Om exponering skett tidigt under graviditeten är riskökningen förmodligen inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Metoxsalen ingår i preparat som används som fotosensibilitetshöjare före UVA-terapi (PUVA), främst vid psoriasis. Metoxsalen är mutagent och carcinogent, varför man har varit rädd att fosterskadande effekter kan fås både vid graviditeter, där PUVA-terapi skett under graviditeten, och vid graviditeter, som inträffat efter PUVA-terapi.

Begränsad kunskap om psoraleners påverkan på fosterutvecklingen finns. I en studie av 94 graviditeter efter PUVA-terapi (17 med terapi under graviditeten) fann man ett barn med syndaktyli och ett med Downs syndrom. I en svensk studie identifierades 689 graviditeter, som skett före PUVA-terapi, 14 under PUVA-terapi och 504 efter PUVA-terapi. Ingen skillnad i frekvens missbildningar eller barnadödlighet iakttogs, men andelen lågviktiga barn var ökad i graviditeter som inträffade efter PUVA-terapi, troligen en funktion av grundsjukdomen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering uppgiven.

Uppdaterat: 2018-10-30

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Stern RS, Lange R. Outcomes of pregnancies among women and partners of men with a history of exposure to methoxsalen photochemotherapy (PUVA) for the treatment of psoriasis. Arch Dermatol 1991;127:347-50. PubMed
  2. Gunnarskog JG, Kallen B, Lindelof BG, Sigurgeirsson B. Psoralen photochemotherapy (PUVA) and pregnancy. Arch Dermatol 1993;129:320-3. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.