Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metronidazol

Klassificering: 2

Preparat: Flagyl, FLAGYL Comp. emätinpuikko, Flagyl®, Metronidazol 2care4, Metronidazol Actavis, Metronidazol Baxter, Metronidazole Braun, Robaz, Rosazol, Rozex, Rozex®, Zidoval

ATC kod: A01AB17, D06BX01, G01AF01, J01XD01, P01AB01

Substanser: metronidazol, metronidazolbensoat

Bedömning

Det finns ingen säkerställd teratogen effekt av metronidazol. Om exponering har skett i tidig graviditet, är den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro. Lokal behandling med metronidazol ger knappast tillräckligt stor absorption för att fostret skulle kunna påverkas.

Bakgrund

Metronidazol används dels lokalt i kräm eller vagitorier, som gel vid munhålebehandling, samt vid systemisk behandling. Vid lokal behandling borde inte någon så betydande absorption ske att frågan om eventuell fosterpåverkan kan vara aktuell.

Systemiskt har denna substans använts under lång tid. Enstaka fallbeskrivningar finns av missbildningar hos barn, som fötts efter det att modern i tidig graviditet använt metronidazol, men teratogena risker har bedömts som små. En tidig sammanställning identifierade 206 graviditeter med exponering under första trimestern utan skadliga effekter. Detta tidiga fynd har bekräftats i modernare studier och en metaanalys, publicerad 1995, fann inga hållpunkter för teratogena effekter. En fall-kontrollstudie från Ungern och en kohortstudie från Israel kunde inte heller verifiera något samband. En publikation beskriver emellertid två barn med likartade och speciella avvikelser (midfaciala defekter) efter metronidazolexponering.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 668 barn födda efter det att modern uppgivit systemisk användning av metronidazol i tidig graviditet. Av barnen hade 11 en missbildningsdiagnos (1,6%), mot 14 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen var alltså snarast något låg. Tre barn hade en förmaksseptumdefekt varav ett barn hade en samtidig analatresi och ett annat en samtidig lungartärmissbildning. Ett barn hade polydaktyli, ett en ventrikelmissbildning, tre hade hypospadi, ett en ospecificerad vaginalmissbildning, ett hade en extremitetsreduktion och ett barn hade en sternocleidomastoideusmissbildning. Inget fall av ansiktsasymetri noterades.

354 kvinnor hade använt metronidazol som kräm, vagitorier, eller som gel vid munhålebehandling. Missbildningsfrekvensen var helt normal (7 barn mot 7 förväntade).

Uppdaterat: 2018-09-24

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Diav-Citrin O, Shechtman S, Gotteiner T, Arnon J, Ornoy A. Pregnancy outcome after gestational exposure to metronidazole: A prospective controlled cohort study. Teratology 2001;63:186-92. PubMed
  2. Berget A, Weber T. [Metronidazole and pregnancy]. Ugeskr Laeger 1972;134:2085-9. PubMed
  3. Cantu JM, Garcia-Cruz D. Midline facial defect as a teratogenic effect of metronidazole. Birth Defects Orig Artic Ser 1982;18:85-8. PubMed
  4. Piper JM, Mitchel EF, Ray WA. Prenatal use of metronidazole and birth defects: no association. Obstet Gynecol 1993;82:348-52. PubMed
  5. Burtin P, Taddio A, Ariburnu O et al. Safety of metronidazole in pregnancy: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 1995;172:525-9. PubMed
  6. Czeizel AE, Rockenbauer M. A population based case-control teratologic study of oral metronidazole treatment during pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 1998;105:322-7. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.