Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metylaminolevulinat

Klassificering: 2

Preparat: Metvix, Metvix®

ATC kod: L01XD03

Substanser: metylaminolevulinat, metylaminolevulinathydroklorid

Bedömning

Även om användning av metylaminolevulinat under graviditet bör undvikas, är antagligen behandling med kräm ofarligt. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Metylaminolevulinat ingår i en kräm, som används vid hudcancer, och som aktiveras genom ljusbehandling. Substansen är sannolikt fosterskadande men den systemiska övergången är låg och det är inte troligt att ett foster skulle kunna påverkas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter