Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metyldopa (L-form)

Klassificering: 2

Preparat: Aldomet, Aldomet Iroko Products Limited, Presinol

ATC kod: C02AB, C02AB01

Substanser: metyldopa, metyldopa (seskvihydrat)

Bedömning

Metyldopa kan troligen utan risk för fosterskada användas under graviditet. Antihypertensiva medel har dock generellt rapporterats kunna ge biverkningar hos det nyfödda barnet och bör användas med försiktighet under graviditetens andra hälft. Detta får dock inte hindra adekvat terapi av hypertoni och preeklampsi, en behandling som är ytterst väsentlig för både kvinnan och fostret.

Bakgrund

Kontrollerade studier av användning av metyldopa under graviditet har inte indikerat några risker för fosterskada men enstaka fallbeskrivningar finns av missbildade barn efter maternell användning.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 63 barn vars mödrar rapporterat användning av metyldopa i tidig graviditet – elva av barnen var för tidigt födda (17% mot 6,2% förväntat), och tio av dem hade låg födelsevikt, troligen en följd av underliggande sjukdom. Fyra av barnen var lätta för tiden (1-2 förväntade). Inget av barnen hade någon missbildning.

Antihypertensiva medel har generellt rapporterats kunna ge biverkningar hos det nyfödda barnet, framför allt i form av hypotension, hypoglykemi och tillväxthämning. Hypoglykemi och tillväxthämning kan dock även orsakas av hypertoni och preeklampsi. Många av dessa barn är också underburna vilket ökar risken för hypotension och hypoglykemi. På basen av de publicerade rapporterna är det inte möjligt att skilja mellan biverkningar av medicineringen och effekten av grundsjukdomen.

Behandling med metyldopa bör utföras av läkare med särskild kompetens inom området. Ansvarig neonatolog bör, helst innan förlossningen, informeras om medicineringen.

Uppdaterat: 2016-10-20

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Leather HM, Humphreys DM, Baker P et al. A controlled trial of hypotensive agents in hypertension in pregnancy. Lancet 1968;2:488-90. PubMed
  2. Lennestål R, Otterblad Olausson P, Källén B. Maternal use of antihypertensive drugs in early pregnancy and delivery outcome, notably the presence of congenital heart defects in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2009;65:615-25. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.