Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metylergometrin

Klassificering: 2

Preparat: Methergin, Methergin®

ATC kod: G02AB01

Substanser: metylergometrin, metylergometrinmaleat

Bedömning

Eftersom indikationerna för användning a metylergometin gäller tillstånd i samband med förlossningens efterförlopp, så skall givetvis inte substansen användas under graviditet. Om exponering ändå skett i tidig graviditet utgör detta inget skäl för att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Indikationerna för användning av metylergometrin gäller tillstånd i samband med förlossning. Metylergometrin skall inte ges under graviditeten, under öppningsskedet, eller vid primär eller sekundär värksvaghet under förlossningen. Metylergometrin utövar uteruskontraherande effekt och kan därigenom inducera förtidsbörd eller hypertont värkarbete.

Tidigare epidemiologiska studier har inte givit hållpunkter för någon fosterskadande effekt vid användning av ergotaminer i tidig graviditet även om enstaka fallbeskrivningar finns efter mycket höga doser.

Användning i tidig graviditet borde som sagt inte förekomma. I det svenska Medicinska födelseregistret finns emellertid 26 barn, vars mödrar uppgivit sådan användning av metylergometrin. Två barn hade någon missbildningsdiagnos mot 0-1 förväntat. Ett barn hade en ventrikelseptumdefekt och ett Downs syndrom. Fem barn var för tidigt födda (mot 1-2 förväntade).

Uppdaterat: 2013-08-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Bánhidy F, Acs N, Puhó E, Czeizel AE. Ergotamine treatment during pregnancy and a higher rate of low birthweight and preterm birth. Br J Clin Pharmacol 2007;64:510-6. PubMed
  2. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter