Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metylnaltrexonbromid

Klassificering: 2

Preparat: Relistor, Relistor®

ATC kod: A06AH01

Substanser: metylnaltrexonbromid

Bedömning

Metylnaltrexonbromid bör kunna användas under graviditet på strikt indikation. Om kvinnan har använt metylnaltrexon i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Metylnaltrexonbromid är en selektiv opioidantagonist som binder vid my-receptorn perifert utan att påverka opioidmedierade smärtstillande effekter på centrala nervsystemet. Indikationen är svår förstoppning utlöst av morfinbehandling.

Erfarenheten av användning under graviditet är liten. Djurstudier har inte visat teratogenicitet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-02-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter