Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metyltionin

Klassificering: 2

Preparat: Methylthioninium Chloride Injection/ Methylene blue, Methylthioninium chloride Proveblue, Metyltionin APL

ATC kod: V03AB17, V04CX

Substanser: metyltioninium, metyltioniniumklorid

Bedömning

Metyltionin ska endast användas under graviditet vid livshotande methemoglobinemi. Substansen har visat negativa effekter både i djurförsök och vid injektion i amnionhålan hos gravida. Om exponering skett under graviditeten, finns av detta skäl knappast anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Metyltionin är godkänt för akut behandling av methemoglobinemi orsakad av t.ex. läkemedel. Substansen verkar genom att påskynda omvandlingen av methemoglobin till hemoglobin. Tidigare har metyltionin använts vid prenatal diagnostik i samband med amniocentes, då tillfört via injektion i amnionhålan. Sådan användning kan orsaka bland annat hyperbilirubinemi och hemolytisk anemi hos de nyfödda barnen och ökar möjligen risken för tarmatresi hos fostret. Även i djurförsök har metyltionin visat fosterskadande effekter.

Uppdaterat: 2016-05-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Briggs G, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 9th ed; 2011.
  2. Cragan JD. Teratogen update: methylene blue. Teratology. 1999;60:42-8. PubMed

Författare: Birger Winbladh

- för Region Stockholm.