Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metyrapon

Klassificering: 2

Preparat: Metopiron, Metopirone

ATC kod: V04CD01

Substanser: metyrapon

Bedömning

Metyrapon bör ej användas under graviditet men det är inte sannolikt att substansen har någon fosterskadande effekt. Om det ändå skulle finnas en riskökning är den individuella riskökningen inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Metyrapon används för test av hypofys-binjurebarkfunktion men också som behandling vid Cushings syndrom. Användning under graviditet är olämpligt då placentas hormonproduktion kan störas. Det är däremot inte sannolikt att någon teratogen effekt skulle erhållas.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett barn vars moder angivit exponering för metyrapon. Barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2016-02-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter