Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metysergid

Klassificering: 2

Preparat: Deseril, Deseril Alliance

ATC kod: N02CA04

Substanser: metysergid, metysergidmaleat

Bedömning

Metysergid skall ej användas under graviditet. Om preparatet använts i tidig graviditet är den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Metysergid är en 5-HT-receptor antagonist och används som migränmedicinering samt vid carcinoidsyndrom. Metysergid metaboliseras till metylergometrin som utövar en uteruskontraherande effekt. Preparatet bör därför inte användas under graviditet.

Det finns dock inga hållpunkter för någon missbildningsframkallande effekt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall med uppgiven exponering för metysergid. Barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-10-30

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter