Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mexiletin

Klassificering: 2

Preparat: Mexiletine, Mexitil, Mexitil Boehringer, NOVO-MEXILETINE

ATC kod: C01BB02

Substanser: mexiletin, mexiletinhydroklorid

Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av mexiletin under graviditet och eventuella teratogena risker kan inte bedömas. Mexiletin under graviditet bör därför endast användas på strikt indikation. Om exponering skett under första trimestern finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Indikationen för mexiletin är allvarliga ventrikulära takyarytmier och användning under graviditet kommer inte att vara vanligt. Inga epidemiologiska data över användning av mexiletin under graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast fem barn, vars mödrar uppgav sig ha fått mexiletin i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos men två var för tidigt födda.

Uppdaterat: 2013-07-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.