Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Midodrin

Klassificering: 2

Preparat: Gutron, Gutron Douglas, GUTRON Takeda Austria GmbH, Gutron Takeda GmbH, Hypotron, Midodrin Evolan, Orvaten

ATC kod: C01CA17

Substanser: midodrin, midodrinhydroklorid

Bedömning

Det saknas erfarenhet av midodrin under graviditet. Troligen kan midodrin användas utan någon betydande risk användas under graviditet, men om möjligt bör exponering undvikas. Om exponering redan skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Midodrin är en selektiv alfa-agonist och används vid hypotensiva situationer. Inga epidemiologiska data över användning under graviditet har återfunnits i litteraturen. Troligen innebär exponering ingen risk för fosterskada men försiktighet kan rekommenderas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-10-30

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.