Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mifamurtid

Klassificering: 2

Preparat: MEPACT®

ATC kod: L03AX15

Substanser: mifamurtid, mifamurtidnatrium, hydratiserad

Bedömning

Användning av mifamurtid bör, om möjligt, undvikas under graviditet. Erfarenhet saknas och risken för fosterpåverkan kan inte bedömas. Om exponering skett i tidig graviditet finns dock av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Mifarmutid är ett syntetiskt derivat av muramyldipeptid (MDP), en immunstimulerande komponent i cellväggarna hos olika bakterier. Läkemedlet aktiverar monocyter och makrofager och används för behandling av resektabelt icke metastaserat osteosarkom. Efarenhet av behandling till gravida saknas och risken för fosterpåverkan kan inte bedömas. I djurförsök har embryotoxiska effekter endast setts i doser som var toxiska även för modern och inga teratogena effekter har setts.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för mifamurtid.

Uppdaterat: 2013-03-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Ando K, Mori K, Corradini N, Redini F, Heymann D. Mifamurtide for the treatment of nonmetastatic osteosarcoma. Expert Opin Pharmacother. 2011;12:285-92. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter