Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mifepriston

Klassificering: 3

Preparat: Medabon, Mifecur, Mifegyne, Mifepristone Linepharma®

ATC kod: G03XB01, G03XB51

Substanser: mifepriston

Bedömning

Om kvinnan önskar fortsätta graviditeten efter ett påbörjat abortförsök med enbart mifepriston, torde risken för fosterskada vara liten. Det finns ingen anledning att diskutera att avbryta graviditeten av detta skäl. Vid ett misslyckat abortförsök med kombinationen av mifepriston och en prostaglandinanalog kan man inte bortse från möjligheten att behandlingen indirekt skadat fostret genom effekten på uterus. Den normala handläggningen är att avsluta graviditeten på annat sätt. Risken för fosterskada är dock så liten att det inte är indicerat att rekommendera abort om kvinnan bestämmer sig för att behålla graviditeten. Ett riktat ultraljud kan vara indicerat, både efter kombinationen mifepriston och prostaglandin och efter tillförsel av mifepriston ensamt.

Bakgrund

Mifepriston används i Sverige alltid tillsammans med prostaglandin för att avbryta graviditet. Prostaglandin tillförs då 36-48 timmar efter mifepriston. Om abortförsöket misslyckas efter kombinationen mifepriston och prostaglandin finns risk för att en skada på fostret uppstått men storleken av denna risk är av litteraturen att döma liten. Om kvinnan önskar fortsätta graviditeten är en ultraljudsundersökning 2-3 veckor efter abortförsöket motiverad för att kontrollera att en partiell placentaavlossning inte skett. Därefter kan ett riktat ultraljud i vecka 16-18 och att följa fostrets tillväxt, rekommenderas.

Efter tillförsel av enbart mifepriston som är ett relativt ineffektivt abortmedel när det ges ensamt, torde risken för fosterskada vara mindre än efter kombinationen med prostaglandin. Erfarenheten är dock begränsad. Även i detta fall kan ett riktat ultraljud vara motiverat.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 19 barn vars mödrar angivit användning av mifepriston – ingen missbildning fanns registrerad hos barnen. Dock var tre barn födda för tidigt (1 förväntat), och två barn var lätta för tiden (0-1 förväntat).

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Sitruk-Ware R, Davey A, Sakiz E. Fetal malformation and failed medical termination of pregnancy. Lancet. 1998;352:323. PubMed
  2. Pons JC, Papiernik E. Mifepristone teratogenicity. Lancet 1991;338:1332-3. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.