Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Miglustat

Klassificering: 2

Preparat: Miglustat Bluefish, Miglustat Gen. Orph, Zavesca

ATC kod: A16AX06

Substanser: miglustat

Bedömning

Användning av miglustat under graviditet bör, om möjligt, undvikas. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter men det är tveksamt vilken betydelse dessa har för människa. En eventuell riskökning är dock knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt miglustat i tidig graviditet.

Bakgrund

Miglustat hämmar enzymet glukosylceramidsyntetas och har en mycket specifik användning vid Gauchers sjukdom typ 1. Användning under graviditet måste vara relativt sällsynt. Inget fall finns rapporterat i det svenska Medicinska födelseregistret och inga andra data över användning under graviditet har återfunnits i litteraturen. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter. Risken för människa är dock okänd. En påverkan på spermacellsbildningen fanns tidigare beskriven, men en relativt nypublicerad rapport kunde inte se något sådant samband.

Uppdaterat: 2018-06-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Amory JK, Muller CH, Page ST, Leifke E, Pagel ER, Bhandari A, Subramanyam B, Bone W, Radlmaier A, Bremner WJ. Miglustat has no apparent effect on spermatogenesis in normal men. Hum Reprod 2007;22:702-7. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.