Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mikafungin

Klassificering: 2

Preparat: Mycamine

ATC kod: J02AX05

Substanser: mikafungin, mikafunginnatrium

Bedömning

Mikafungin bör kunna användas under graviditet på strikt indikation. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen orsak att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Mikafungin hämmar 1,3-ß-D-glukansyntesen icke kompetitivt. Indikationen är invasiv candidiasis. Erfarenheten av mikafunginbehandling av gravida är liten. I djurstudier passerade mikafungin placentabarriären och reproduktionstoxicitet sågs men inga teratogena effekter.

Det är inte möjligt att avgöra om mikafungin skiljer sig från övriga medel för behandling av invasiv candidiasis beträffande risken för fosterskador. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter