Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mikropartiklar av galaktos

Klassificering: 1

Preparat: Echovist®

ATC kod: V08DA02

Substanser: galaktos

Bedömning

Medlet kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Kontrasteffekten uppstår när medlet efter injektion avger mikrometerstora luftbubblor. De i preparatet ingående komponenterna (D-galaktos eventuellt tillsammans med palmitinsyra) kan inte utöva någon fosterskadande effekt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering uppgiven.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter