Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Milrinon

Klassificering: 2

Preparat: Corotrop, Milrinon Abcur

ATC kod: C01CE02

Substanser: milrinon, milrinonlaktat

Bedömning

Erfarenheter av milrinon under graviditet saknas.Om exponering för milrinon skett i tidig graviditet finns det dock av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Indikationen för milrinon är hjärtsvikt och användning under graviditet är sällsynt. Inga epidemiologiska data över användning av milrinon under graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med denna exponering. Barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-07-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter