Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Miltefosin – lokalt

Klassificering: 2

Preparat: Miltex

ATC kod: L01XX09

Substanser: miltefosin

Bedömning

Miltefosinbehandling bör för säkerhets skull undvikas under graviditet. Om substansen har använts kutant i tidig graviditet är dock en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Miltefosin är ett cytostatiskt medel. Erfarenheter av behandling under första trimestern saknas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för miltefosin. Vid lokal behandling av kutana lesioner, vilket är det sätt på vilket miltefosin används i Sverige, är systemisk absorption obetydlig och risken för fosterskada sannolikt obetydligt ökad.

Uppdaterat: 2017-10-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter