Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mirabegron

Klassificering: 2

Preparat: Betmiga

ATC kod: G04BD12

Substanser: mirabegron

Bedömning

Användning av mirabegron under graviditet ska undvikas, då erfarenhet saknas och negativa effekter har setts i djurförsök. Om exponering skett under graviditeten, finns dock av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Mirabegron är ett spasmolytikum som används för att behandla trängningsinkontinens och andra symtom vid överaktiv blåsa. Substansen är en beta-3-adrenoceptoragonist med relaxerande effekt på urinblåsan.

I djurförsök har mirabegron orsakat fosterskador i doser högre än vid normal dosering. Fyndens relevans för människa är dock oklar. Erfarenhet av behandling under graviditet saknas.

Uppdaterat: 2013-10-18

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter