Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mirtazapin

Klassificering: 2

Preparat: Mirtazapin Actavis, Mirtazapin Alternova, Mirtazapin Arrow, Mirtazapin Aurobindo, Mirtazapin Bluefish, Mirtazapin Ebb, Mirtazapin Ethypharm, Mirtazapin Hexal, Mirtazapin Imi Pharma®, Mirtazapin Krka, Mirtazapin Mylan, Mirtazapin Orion, Mirtazapin ratiopharm, Mirtazapin Sandoz, Mirtazapin STADA, Mirtazapin STADA®, Mirtazapin Teva, Mirtazapine, Mirtin, Remeron SolTab, Remeron®, Remeron®-S

ATC kod: N06AX11

Substanser: mirtazapin

Bedömning

Behandling med mirtazapin bör, om möjligt, undvikas under graviditet, då det fortfarande är oklart hur användningen kan påverka fostret.

Barn födda av kvinnor som använt andra antidepressiva preparat, såväl tricykliska som SSRI, i sen graviditet har en något ökad förekomst av olika neonatala symptom som respirationsproblem och tecken på neurologisk påverkan. Symptomen kan uppträda mer än ett dygn efter förlossningen och tycks i regel relativt snabbt försvinna men det kan finnas behov av observation på neonatalavdelning. Det är troligt att liknande effekter kan fås av mirtazapin.

Bakgrund

Mirtazapin är ett antidepressivt läkemedel med såväl serotonerga som noradrenerga effekter. Konklusiva studier saknas, men det finns ingenting som tyder på att mirtazapinanvändning under tidig graviditet skulle orsaka missbildningar. Med andra antidepressiva preparat har ingen betydande fosterskadande effekt setts, men möjligen är risken för hjärtfel något ökad efter tricykliska preparat.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 602 barn vars mödrar uppgivit användning av mirtazapin i tidig graviditet. Av dem hade 16 någon missbildningsdiagnos mot 12-13 förväntade.

Sex av barnen hade något hjärtfel (mot 4-5 förväntade): fyra hade ventrikelseptumdefekt, ett barn hade en förmaksseptumdefekt och ett barn hade ett ospecificerat hjärtfel. Vidare hade ett av barnen en gomspalt, ett diafragmabråck, ett hydronefros, ett en ospecificerad näsmissbildning, två barn en fotfelställning, ett barn hade Downs syndrom, och ett en ospecificerad missbildning. Missbildningsfrekvensen var således något, men inte anmärkningsvärt hög, och det fanns ingen grupp som föreföll vara överrepresenterad.

Tre barn hade dött intrauterint, 68 barn (11% mot 6% förväntat) var födda för tidigt, och 18 barn (8-9 förväntade) hade låg Apgarpoäng vid 5 minuter.

För andra antidepressiva preparat, såväl tricykliska som SSRI, har neonatala effekter beskrivits, när modern använt medlen mot slutet av graviditeten. Man har observerat andningsstörningar och nyföddhetskramper hos barnen men dessa har varit övergående och det finns inga hållpunkter för att bestående men skall uppstå. Det är troligt att liknande effekter kan fås också efter det aktuella preparatet.

När det gäller eventuella risker för påverkan på barnets utveckling på lång sikt, saknas det både fallbeskrivningar och systematiska studier.

Uppdaterat: 2018-10-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Winterfeld U, Klinger G, Panchaud A, Stephens S, Arnon J, Malm H et al. Pregnancy outcome following maternal exposure to mirtazapine: a multicenter, prospective study. J Clin Psychopharmacol. 2015;35:250-9. PubMed
  2. Djulus J, Koren G, Einarson TR, Wilton L, Shakir S, Diav-Citrin O et al. Exposure to mirtazapine during pregnancy: a prospective, comparative study of birth outcomes. J Clin Psychiatry. 2006;67:1280-4. PubMed
  3. Zeskind PS, Stephens LE. Maternal selective serotonin reuptake inhibitor use during pregnancy and newborn neurobehavior. Pediatrics 2004;113:368-375. PubMed
  4. Källén B. Neonate characteristics after maternal use of antidepressants in late pregnancy. Arch Pediatr Adolesc Med 2004;158:312-6. PubMed
  5. Andersson L, Sundström-Poromaa I, Wulff M, Åström M, Bixo M. Neonatal outcome following maternal antenatal depression and anxiety: A population based study. Amer J Epidemiol 2004;159:872-81. PubMed
  6. Costei AM, Kozer E, Ho T et al. Perinatal outcome following third trimester exposure to paroxetine. Arch Pediatr Adolesc Med 2002;156:1129-32. PubMed
  7. Yaris F, Kadioglu M, Kesim M, Ulku C, Yaris E, Kalyoncu NI. Newer antidepressants in pregnancy: prospective outcome of a case series. Reprod Toxicol 2004;19:235-8. PubMed
  8. Lennestål R, Källén B. Delivery outcome in relation to maternal use of some recently introduced antidepressants. J Clin Psychopharmacol. 2007;27:607-13.. PubMed
  9. McElhatton PR, Garbis HM, Eléfant E et al. The outcome of pregnancy in 689 women exposed to therapeutic doses of antidepressants. A collaborative study of the European Network of Teratology Information Services (ENTIS). Reprod Toxicol 1996;10:285-94. PubMed
  10. Ericson A, Källén B, Wiholm B. Delivery outcome after the use of antidepressants in early pregnancy. Eur J Clin Pharmacol 1999;55:503-8. PubMed

Författare: Karin Källén, Katarina Wide

- för Region Stockholm.