Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mivakurium

Klassificering: 1

Preparat: Mivacron®

ATC kod: M03AC10

Substanser: mivakurium, mivakuriumklorid

Bedömning

Tillfällig användning av mivakurium kan ske under graviditet utan riskökning för fosterskada.

Bakgrund

Mivakurium används i samband med kirurgiska ingrepp för att uppnå muskelavslappning. Inget är känt om användning under graviditet. Det är osannolikt att tillfälligt bruk skulle kunna innebära någon risk för fosterskada.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med uppgiven exponering för mivakurium.

Uppdaterat: 2013-08-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter