Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mizolastin

Klassificering: 2

Preparat: Mizollen

ATC kod: R06AX25

Substanser: mizolastin

Bedömning

Det saknas kunskap om användning av mizolastin under graviditet men inget talar för fosterskadande effekt. En eventuell individuell riskökning är inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Anthistaminanvändning i tidig graviditet verkar inte vara förenad med någon ökad risk för missbildningar. För mizolastin finns dock begränsat med data över behandling under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast tre fall med denna exponering. Barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2016-07-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter