Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Modafinil

Klassificering: 2

Preparat: Modafinil 2care4, Modafinil Bluefish, Modafinil Mylan, Modafinil Orifarm, Modafinil Orion, Modafinil Sandoz, Modiodal, Modiodal®

ATC kod: N06BA07

Substanser: armodafinil, modafinil

Bedömning

Modafinil bör inte användas under graviditet, då erfarenhet av sådan behandling ät begränsad och läkemedlet möjligen ökar risken för fosterskador. Om kvinnan har använt modafinil under tidig graviditet, är dock den eventuella riskökningen i det enskilda fallet förmodligen inte så stor, att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Modafinil är ett psykostimulantium, som används vid narkolepsi. Användning under graviditet är ovanlig och erfarenheten sparsam [1,2]. Ett amerikanskt graviditetsregister för modafinil har nyligen rapporterat en ökad frekvens generella missbildningar och hjärtmissbildningar [3-4]. Studien är inte avslutad än och observationen bygger på ett mindre antal fall, men läkemedelsmyndigheterna avråder från behandling med modafinil till gravida kvinnor och kvinnor som planerar graviditet [3-4].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 46 barn med denna exponering – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2019-08-07

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2018-04-01

Referenser

  1. Haervig KB, Mortensen LH, Hansen AV, Strandberg-Larsen K. Use of ADHD medication during pregnancy from 1999 to 2010: a Danish register-based study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2014;23:526-33. PubMed
  2. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013;6:1221-86. PubMed
  3. ALERTEC (modafinil) and the Risk of Congenital Anomalies . Government of Canada [www]. [updated 2019-06-20, cited 2019-07-19]. www.healthycanadians.gc.ca
  4. DHPC, Modafinil: Möjlig ökad risk för medfödda missbildningar vid användning under graviditet. Läkemedelsverket [www]. [updated 2019-05-16, cited 2019-07-19]. Information

Författare: Karin Källén, Katarina Wide

- för Region Stockholm.