Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Molgramostim

Klassificering: 2

Preparat:

Substanser: molgramostim

Bedömning

Molgramostim bör, om möjligt, inte användas under graviditet. Erfarenheterna av användning i samband med graviditet är ringa men det finns ingen specifik misstanke om någon fosterskadande effekt. En eventuell riskökning i det enskilda fallet är knappast så stor att det finns anledning till oro om en gravid kvinna har använt läkemedlet i tidig graviditet.

Bakgrund

Molgramostim innehåller en granulocyt-makrofagkolonistimulerande faktor och används i samband med cytostatikaterapi samt vid granulocytopeni. Obetydlig erfarenhet finns av användning under graviditet men det förefaller inte troligt, att molgramostim skulle kunna verka fosterskadande.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall av exponering för molgramostim.

Uppdaterat: 2016-05-31

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter